Autore: Okamura Yoshiyuki

1. Sanctuary  
Volume 1
Autore:  Fumimura Sho  Ikegami Ryoichi  Okamura Yoshiyuki
Editore:  Granata
Genere: Fumetti
Anno: 1994
Prezzo scontato: € 7,70
2. Sanctuary  
Volume 2
Autore:  Fumimura Sho  Ikegami Ryoichi  Okamura Yoshiyuki
Editore:  Granata
Genere: Fumetti per adulti
Anno: 1994
Prezzo scontato: € 7,70